Website Banner
     
   
 
     
     
 
    ตัวอย่างผลงาน

     
 
 
    EE WORK

     
 
 
    M WORK
 
     

  ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
    SUNSTAR CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO.,LTD.
 
 
 

 
บริษัท  ซันสตาร์  คอนสตรัคชัน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด
ทำธุรกิจในการให้บริการต่างๆ สำหรับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และสุขาภิบาล
» รับเหมาก่อสร้าง  
» รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคาร และสถานที่ต่างๆ
» บริการสำหรับการออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และ
   ระบบสุขาภิบาล
» รับติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
» รับติดตั้งเดินท่อระบบเครื่องจักรกล

 
  โดยทีมงานวิศวกรที่มีความสามารถ การบริการที่ดี และคุณภาพของผลงาน เป็นหน้าที่ของเราเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
พึ่งพอใจและมั่นใจเป็นสำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริการหลัก


     

» บริการในการออกแบบการให้คำปรึกษาและการก่อสร้าง
   รวมทั้งการตรวจสอบและแก้ไขงานระบบไฟฟ้า» การวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์
   ไฟฟ้าและระบบ พร้อมทั้งการให้คำแนะนำวิธีการป้องกัน
   และแก้ไข» บริการสำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า


» บริการสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


» บริการสำหรับระบบควบคุมไฟฟ้า


» บริการสำหรับระบบฟ้าผ่าและดิน

     more »
 
 

 
 
 
 
     
 
SUNSTAR  CONSTRUCTION AND ENGINEERING   CO.,LTD.
79  Soi Chaloem Phra Kiat R.9 Soi.30  Split 14 T.Dorkmai Khet Parkwat  Bangkok  THAILAND 10260
Tel / Fax. 02 - 726-2100  : sunstar@sunstar-con.com
 
     
Current Pageid = 1