Website Banner
     
   
 
     
     
 
    ตัวอย่างผลงาน

     
 
 
    EE WORK

     
 
 
    M WORK
 
     

  ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
    บริการของเรา
 
     
 
  บริการหลัก
 
 
     
        บริษัทซันสตาร์การก่อสร้างและวิศวกรรม  ทำธุรกิจในการให้บริการต่างๆสำหรับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
รับเหมาก่อสร้าง รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน  บริการสำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า  และระบบสุขาภิบาล โดยทีมงานวิศวกรที่มีสามารถ การบริการที่ดีและคุณภาพของผลงานเป็นหน้าที่ของเราเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ พึ่งพอใจและมั่นใจเป็นสำคัญ

 
 
     
  ลักษณะของการบริการ   แบ่งออกได้ ดังนี้
 
 
       
  -
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าในการทำงาน          
 
  -
การผลิตไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบจำหน่าย               
 
  -
ระบบเตือนไฟไหม้                   
 
  -
หม้อแปลง                       
 
  -
สวิตช์                       
 
  -
ระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์                
 
  -
วิศวกรรมการส่องสว่าง                   
 
  -
ระบบสายดินและสายฟ้า 
 
 
     
  ความรู้บริการ
 
 
       
  -
บริการในการออกแบบการให้คำปรึกษาและการก่อสร้างรวมทั้งการตรวจสอบและแก้ไขงานระบบไฟฟ้า
 
  -
การวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบ พร้อมทั้งการให้คำแนะนำวิธีการป้องกันและแก้ไข
 
  -
ให้ระเบียบและมาตรฐานไฟฟ้าสำหรับการประกวดราคา
 
  -
ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการควบคุมและการปกป้องระบบตามมาตรฐานวิศวกรที่จะทำกันได้ทุกมาตรฐานที่มีอยู่และความต้องการในประเทศไทย
 
 
     
  บริการสำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
 
 
       
  -
ระบบ Destribution ไฟฟ้าแรงสูง
 
  -
ระบบขนาดกลางและแรงดันไฟฟ้าต่ำการจัดจำหน่าย
 
  -
ระบบควบคุมไฟฟ้า
 
  -
LAN
 
  -
ระบบโทรศัพท์
 
  -
instrumentations
 
  -
ป้องกันฟ้าผ่าและระบบสายดิน
 
  -
ระบบแสงในร่ม / กลางแจ้ง
 
 
     
  บริการสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 
 
       
  -
ป้องกันการบำรุงรักษาตามตาราง    
 
  -
ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการรักษาและปกป้อง Gernaerator พลังงาน
 
  -
รับออกแบบติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    
 
  -
บริการสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า
 
  -
Complerely บริการและย้ายไปอยู่กับหม้อแปลง
 
  -
ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการรักษาและป้องกันหม้อแปลง
 
  -
บริการสำหรับสวิตช์
 
  -
โดยสิ้นเชิงบริการสำหรับสวิตช์
 
  -
ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการรักษาและปกป้องสำหรับสวิตช์
 
 
     
  บริการสำหรับระบบควบคุมไฟฟ้า
 
 
       
  -
บริการในการควบคุมระบบการทำงานของมอเตอร์โดยสิ้นเชิง
 
  -
ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการรักษาและป้องกันสำหรับมอเตอร์
 
  -
บริการสำหรับวิศวกรรมการส่องสว่าง
 
  -
การออกแบบระดับของการส่องสว่างโดยใช้ซอฟต์แวร์ล่วงหน้าสำหรับการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารและโรงงาน 
 
  -
การบริการนอกสถานที่
 
 
 
 
  บริการสำหรับระบบฟ้าผ่าและดิน
 
 
       
  -
การออกแบบและติดตั้งระบบสายดินและสายฟ้า
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
SUNSTAR  CONSTRUCTION AND ENGINEERING   CO.,LTD.
79  Soi Chaloem Phra Kiat R.9 Soi.30  Split 14 T.Dorkmai Khet Parkwat  Bangkok  THAILAND 10260
Tel / Fax. 02 - 726-2100  : sunstar@sunstar-con.com
 
     
Current Pageid = 3